Borgermøde 27-2-13


Forslag til Kommuneplan bliver præsenteret af den byansvarlige for Them-Salten, Gry Bruhn Hansen, fra Teknik og Miljøafdelingen samt medlem af Plan- og Miljøudvalget Søren Goldmann, men det kan allerede ses på Silkeborg Kommunes Hjemmeside.

Derefter bliver der lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere forslagets indhold. Lokalrådet har indbudt alle politikere fra Byrådet og håber at flere kan deltage i Borgermødet.

Lokalrådet er umiddelbart godt tilfreds med målsætningerne for udviklingen af Them-Salten  området, hvor der tales om at sikre et godt centerområde i Them med en mindre udvidelse af rammerne for etablering af klinikker og serviceerhverv langs Silkeborgvej. Skabe gode idrætsfaciliteter og udvikle rammerne for et godt kultur- og foreningsliv.

Som noget nyt foreslås at udlægge Svejbæk Færgegård til feriecenter i forbindelse med visionerne om flere muligheder for oplevelser ved Gudenåen.

Trafikmæsigt forslås det endnu en gang at regulere krydset ved Rodelundvej og Jævndalvej og skabe cykelfaciliteter på Rustrupvej mellem Them og Gjessø og på Ryvej mellem Rodelund og Glarbo, samt at følge trafikudviklingen på Rustrupvej nøje og reservere et areal til omfartsvej mellem Toftevænget og Rustrupvej. Det sidste skal  også ses i sammenhæng med en evt. fremtidig udstykning af arealet vest for Toftevænget.


I Knudlund er målsætningen at sikre gode vilkår for virksomhederne, forskønne erhvervsområdet med en tydeligere profil og optimere området indenfor de bestående rammer. Samtidig foreslås det at indskrænke rammerne for udvidelse området og ændre de generelle rammebestemmelser for erhverv, så det bliver lettere at etablere nye virksomheder.


Lokalrådet undrer sig dog over, at den længe projekterede udstykning af Frisholmparken etape 1 og 2 ikke fremgår af oversigten over den planlagte rækkefølge for udbygning af Silkeborg Kommune. Det må dog være en forglemmelse i forhold til planerne for udstykning af 13 grunde i år og lige så mange i de følgende år.

På Borgermødet vil Lokalrådet også fremlægge den udviklingsplan for Them-Salten: Fremtiden Lokalsamfund, som er udarbejdet med støtte fra LAG efter Borgermødet i Salten Borgerhus sidste forår. De 5 projektgrupper, der blev nedsat efter prioritering af deltagerne på borgermødet, har fremlagt nogle foreløbige forslag til
   1) Udvikling af Erhvervsområde Syd/Knudlund,
   2) Fornyelse og forskønnelse af Torvet i Them Centret.
   3) Udbygning af Medborgerhuset til samlende Kulturcenter,
   4) Markedsføring og fælles hjemmeside for Them-Salten samt
   5) Udvidelse og bedre udnyttelse af Them Hallerne.


Forslagene vil blive præsenteret af de respektive tovholdere og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere, hvordan vi kommer videre med planerne.


Niels Uldall-Jessen

Them-Salten Lokalråd