Borgermøde sept 2014

BORGERMØDE FOR BORGERE I THEM/SALTEN I SALTEN BORGERHUS
D. 25. SEPTEMBER 2014 KL. 19.00

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent

2. Præsentation af lokalrådet
3. Siden sidst v/formanden
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Oplæg fra byansvarlig Mette Geertsen
6. Flytning af medborgerhus til det gl. rådhus
7. Brainstorm, ideer fra borgerne
8. Evt.

Kaffe og kage

 

Referat af Borgermødet

 

Oplæg ved Mette Geertsen - powerpoint præsentation