Borgermøde oktober 2016

Borgermøde i Salten Borgerhus onsdag den 12. oktober

Referat af borgermøde med Them Salten Lokalråd 

 

Indledende bemærkninger fra salen.

 

1.    Der er en arbejdsgruppe i gang med at rejse penge til en lege- og aktivitetsplads i Lunden. Det er svært at skaffe midler gennem fonde, men de arbejder fortsat på sagen. Kommunen har givet grønt lys til projektet.

 

2.    Det er meget svært for skolebørn øst for Horsensvej at krydse vejen for at komme i skole om morgenen. Måske vil den nye rundkørsel ved Jævndalvej give huller i trafikken, der kan gøre det nemmere at krydse.

 

Det blev nævnt at en rapport om motorvejsbyggeriet havde forudset, at trafikken på Horsensvej ville mindskes når motorvejen åbnede. Det vurderes ikke at være tilfældet.

Der er et udtalt ønske om at der etableres en krydsningsmulighed, fx i form af et fodgængerfelt ved busstoppestedet. Der nævnes en model som i Ry, hvor man kan trykke for grønt lys.

 

Pernille bemærkede, at det tager op imod et år, før man kan se de reelle effekter af motorvejens åbning. Vej-afdelingen har modtaget forslaget om forskellige løsningmodeller for en krydsning af Horsensvej. De har ikke fundet det godtgjort at der er behov for yderligere krydsningsmuligheder, udover den eksisterende helle. Pernille vil bringe ønsket videre igen.

 

3.    Præstemosen: Der er blevet ryddet med en buskrydder, og det ser ikke kønt ud. Formanden for lokalrådet oplyser, at meldingen fra driftsafdelingen i Silkeborg Kommune er, at området vil blive klippet/beskåret to gange om året. Derimellem vokser området løbende til.

 

Pernille orienterede om hvad der sker i Them i Silkeborg Kommune-regi:

 

a.    Rådhuset er under salg til Rema 1000. Der er gennemført nabohøring.

b.    KIWI har en ansøgning inde om udvidelse mod syd. Der er gennemført nabohøring og holdt møde med naboen.

c.    Der arbejdes med en omdannelse af den lille plads mellem bageren og den gamle blomsterforretning på torvet. Vi håber, at kunne starte arbejdet op i november, så pladsen kan indvies til foråret. Der tænkes i at flytte en bænk eller to og en skraldespand fra torvet, for at holde omkostningerne nede.