Them-Salten lokalråd

Alle medlemmer af Them-Salten lokalråd, arbejder frivilligt og vælges for en 4-årig periode, som følger byrådsperioden.

Them – Salten  Lokalråd – dit talerør til kommunen

Du kan kontakte Them –Salten  Lokalråd, hvis du vil have kommunen til at interessere sig for konkrete forhold i dit lokalområde. Lokalrådet er borgernes talerør til byråd og den kommunale forvaltning, hvis hovedafdelinger vi løbende har møder med ligesom vi ca. ½ årligt mødes med politikere.

Them – Salten  Lokalråd opfattes af Silkeborg  Kommune som en paraplyorganisation for menighedsråd, skoler, børnehaver, grundejer- og beboerforeninger, idrætsklubber og ungdomsorganisationernes lokale afdelinger. Det er et forum, hvor man drøfter og løser fælles opgaver.

Det er meget vigtigt at man i Them – Salten  taler med en stemme overfor kommunen, Lokalrådets, når væsentlige ændringer i Them – Salten  udvikling skal gennemføres i en kommune, der efter sigende ingen penge har. Det nedsatte Projektgruppe for Them-Salten fremtidens lokalsamfund  har demonstreret effekten af dette. Ligeledes er det vigtigt at vi samarbejder med at finde løsninger og ikke kun råber op.

Søren Olsen

 

Lokalrådet mødes hver måned for at drøfte de emner der skal varetages.

Der bliver afholdt mindst ét årligt borgermøde